Ogłoszenia/ informacje

01.01.2018

Ogłoszenie 3

Jesteś właścicielem lokalu nabytym od dewelopera?
Czy deweloper narzucił Ci zarządcę?
Czy Ty i pozostali właściciele jesteście zmuszeni do korzystania z usług tego zarządcy?

Odpowiedź brzmi: NIE!

Tego typu zapisy o „przymusowym” zarządzie na wiele lat wpisane do umowy z konsumentami są niedozwolone. Wiele tego typu zapisów z umów zawieranych z deweloperami znajduje się w Rejestrze klauzul niedozwolonych.
Deweloper nie może zatem odebrać właścicielom lokali prawa wyboru zarządcy.
O wyborze zarządcy decydują tylko właściciele poszczególnych lokali.

Wstecz