Ogłoszenia/ informacje

02.01.2018

Ogłoszenie 2

Przy podejmowaniu uchwał we wspólnotach mieszkaniowych zasadnicze znaczenie ma wielkość udziału w nieruchomości wspólnej.
Często spotykamy się z właścicielami mniejszościowymi oraz z właścicielem większościowym. Właścicielem większościowym jest zazwyczaj tzw. właściciel pierwotny, tzn. gmina lub deweloper.
Praktyka pokazuje, że tylko nieliczni właściciele mniejszościowi mają świadomość swoich praw.
Ustawa o własności lokali przewiduje, że w pewnych wypadkach na każdego właściciela może przypadać jeden głos, niezależnie od wielkości udziału w nieruchomości wspólnej.

Wstecz