Oferta dla deweloperów

Proponujemy nawiązanie współpracy bezpośrednio po ukończeniu budowy do czasu wyodrębnienia pierwszego lokalu w budynku, jak również późniejsze zarządzanie nieruchomością. Zakres przedmiotowy uzależniony jest od umowy z deweloperem.

W szczególności proponujemy następujący zakres usług:

  • przygotowanie pierwszego zebrania właścicieli;
  • opracowanie i przygotowanie projektów uchwał, planów gospodarczych nieruchomości;
  • złożenie wniosku o nadanie numeru REGON w GUS;
  • zgłoszenie wspólnoty mieszkaniowej we właściwym Urzędzie Skarbowym;
  • otworzenie rachunku bankowego;
  • podpisanie umów na dostawę mediów;
  • przygotowanie ofert na ubezpieczenie nieruchomości.